Liên kết website

Thống kê truy cập

Tấm gương người tốt việc tốt

Tổ chức từ thiện Huân Chương đế thăm và tặng quà tại xã

02/08/2021 09:39 67 lượt xem

Tổ chức từ thiện Huân Chương đế thăm và tặng quà tại xã

Tổ chức từ thiện Huân Chương đế thăm và tặng quà tại xã

Tổ chức từ thiện Huân Chương lên thăm tặng quà hỗ trợ phòng chống dịch covid -19 tại trạm y tế xã Thanh Vân và khảo sát tuyến đường giao thông 2 thôn Làng tấn đi thôn Ma lùng để xây dựng dự án thi công.

Nguyễn Thế Bình

Tin khác