Liên kết website

Thống kê truy cập

THÔNG BÁO

Tập huấn Bộ tiêu chí đánh giá, công nhận mô hình “Công dân học tâp” theo Quyết định 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021 – 2030”.

01/11/2022 15:12 164 lượt xem

Một số hình ảnh của Ngày 31 tháng 10 năm 2022 Hội khuyến học xã Thanh Vân tổ chứ lớp Tập huấn Bộ tiêu chí đánh giá, công nhận mô hình “Công dân học tâp” theo Quyết định 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021 – 2030”.

Thành phần tham gia lớp tập huấn gồm có các Trưởng ban, ngành đoàn thể xã, cán bộ phụ trách Trung tâm học tập cộng đồng xã, Hiệu trưởng 03 trường cùng Chi hội trưởng chi hội Khuyến  học nhà trường và thôn mỗi thôn có 03 thành phần tham gia là Bí thư, Trưởng thôn và Chi hội trưởng chi hội của 7/7 thôn trên địa bàn xã.

 

Nguyễn Thế Bình

Tin khác