Liên kết website

Thống kê truy cập

UBND XÃ THANH VÂN - QUẢN BẠ

Những hình ảnh trong chương trình "Cải tạo vườn tạp"

03/06/2022 01:02 28 lượt xem

Ngày 07 tháng 4 năm 2022. Mặt trận tổ quốc, các hội đoàn thể, cán bộ công chức xã cùng các chi hội phụ nữ thôn Lùng Cúng, Lùng Cáng, Mỏ Sài, Làng Tấn và một số hộ dân tham gia hỗ trợ hộ ông Vàng Tờ Dình thôn Lùng Cúng trong chương trình cải tạo vườn tạp.

Những hình ảnh trong chương trình
Hình ảnh trong chương trình "Cải tạo vườn tạp"

Hình ảnh Mặt trận tổ quốc, các hội đoàn thể, cán bộ công chức xã cùng các chi hội phụ nữ thôn Lùng Cúng, Lùng Cáng, Mỏ Sài, Làng Tấn và một số hộ dân tham gia hỗ trợ hộ ông Vàng Tờ Dình thôn Lùng Cúng trong chương trình cải tạo vườn tạp.

 

Nguyễn Thế Bình

Tin khác