Liên kết website

Thống kê truy cập

THÔNG BÁO

Hình ảnh Đ/c Hầu Vần Chính, nguyên PBT thường trực huyện ủy, (quê xã Thanh Vân) và các Đ/c lãnh đạo xã tại buổi đến thăm và đóng góp vào chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã;

28/03/2022 03:16 40 lượt xem

Sáng ngày 28/02/2022. Đ/c Hầu Vần Chính, nguyên PBT thường trực huyện ủy, (quê xã Thanh Vân) đến thăm và đóng góp vào chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã;

Hình ảnh Đ/c Hầu Vần Chính, nguyên PBT thường trực huyện ủy, (quê xã Thanh Vân) và các Đ/c lãnh đạo xã tại buổi đến thăm và đóng góp vào chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã;
Hình ảnh Đ/c Thào Vần Chính, nguyên PBT thường trực huyện ủy Quản Bạ đến thăm và đóng góp và chương trình XD NTM tại xã

Nguyễn Thế Bình

Tin khác