Liên kết website

Thống kê truy cập

Tấm gương người tốt việc tốt

Hình ảnh Đ/c Hầu Vần Chính, nguyên PBT thường trực huyện ủy cùng các Đ/c lãnh đạo xã tại buổi đến thăm và đóng góp vào chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã;

05/04/2022 07:48 34 lượt xem

Ngày 28/03/2022. Đ/c Hầu Vần Chính, nguyên PBT thường trực huyện ủy đến thăm và đóng góp vào chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã;

Hình ảnh Đ/c Hầu Vần Chính, nguyên PBT thường trực huyện ủy cùng các Đ/c lãnh đạo xã tại buổi đến thăm và đóng góp vào chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã;

Hình ảnh Đ/c Hầu Vần Chính, nguyên PBT thường trực huyện ủy cùng các Đ/c lãnh đạo xã tại buổi đến thăm và đóng góp vào chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã;


Tin khác