Liên kết website

Thống kê truy cập

Xây dựng nông thôn mới

Hội nghị giao ban trực tuyến Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới

07/07/2016 00:00 207 lượt xem

Ngày 30/7, Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến với 11 huyện, thành phố trong tỉnh, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014. Đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo của tỉnh chủ trì. Dự Hội nghị còn có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, thành viên BCĐ của tỉnh và lãnh đạo 11 huyện, thành phố tại các điểm cầu trực tuyến.

 

Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh kết luận Hội nghị giao ban trực tuyến với 11 huyện, thành phố trong tỉnh.

 

Trong 6 tháng đầu năm 2014, các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh đã chủ động đề xuất, tham mưu cho Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách, giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ so với kế hoạch đã đề ra. Đối với các huyện, thành phố căn cứ vào điều kiện thực tế, thực hiện theo hướng lựa chọn tiêu chí dễ, cần ít kinh phí để làm trước, tiêu chí khó, cần nhiều kinh phí làm sau. Các huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung thi đua theo các chủ đề như: “Huy động mọi nguồn lực xây dựng Nông thôn mới, tổ chức lại sản xuất, làm đường giao thông”; “Một trọng tâm, 3 đột phá, 3 xã điểm, 1 làng mới với phương châm mỗi thôn một sản phẩm chính gắn với chương trình 5 cây 2 con”... Phát huy nội lực cộng đồng xây dựng nông thôn mới với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, đã huy động nhân dân mở mới được 128 km đường đất, đá. Nâng cấp được 228 km đường giao thông nông thôn. Làm mới được 60 km đường bê tông nông thôn các loại, xây dựng được 20 km kênh mương, 30 nhà văn hóa thôn, 1.073 nhà tắm, 2 nghìn công trình vệ sinh 1.331 bể nước; láng, bó nền nhà được 1.258 hộ; di dời được 2.486 chuồng trại gia súc ra xa nhà; nhân dân đã hiến trên 253 nghìn m2 đất và đóng góp được 376 nghìn ngày công lao động, các tổ chức và cá nhân đã ủng hộ được 15 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới. Ban Chỉ đạo các cấp thực hiện tốt công tác tổ chức lại sản xuất, nhân rộng các mô hình, cách làm hay có hiệu quả cho tất cả các xã, đã thành lập được 654 tổ hợp tác, 627 nhóm sở thích, riêng huyện Hoàng Su Phì đã thành lập được 156 tổ tự quản trong xây dựng NTM, hiện nay các tổ hợp tác đã hoàn thiện quy chế và bước đầu đi vào hoạt động có hiệu quả. Tỉnh đã hỗ trợ cho các xã điểm mỗi xã được 2 thôn, với số kinh phí là 30 triệu đồng/thôn để thực hiện thí điểm quỹ phát triển thôn. Trên cơ sở đó các thôn đã tổ chức họp bàn, lựa chọn và thống nhất nội dung, số hộ, phương thức và kinh phí cho các hộ vay thực hiện phát triển sản xuất như mua cây, con giống, mua phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, cải tạo, xây dựng chuồng trại. Các huyện, thành phố đã triển khai thực hiện được 293 mô hình phát triển kinh tế, tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật về sản xuất nông lâm nghiệp cho nhân dân được 371 lớp với 15.897 người tham gia. Tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trong năm 2014 là 490 tỷ đồng, trong đó vốn huy động từ Doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác là trên 7 tỷ đồng, Vốn huy động sự đóng góp của cộng đồng dân cư là gần 38 tỷ đồng.

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh, Trưởng ban chỉ đạo của tỉnh đã đánh giá cao sự chủ động của các thành viên đã có những hướng dẫn rất kịp thời để cơ sở thực hiện. Phong trào thi đua, tổ chức tập huấn đều được các cấp thực hiện, triển khai sớm. Ban chỉ đạo các huyện đều có hoạt động tương đối rõ và mỗi huyện xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình mới về quản lý xã hội. Về nhiệm vụ trọng tâm của ban chỉ đạo các cấp trong thời gian tới, Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh: Ban chỉ đạo các cấp cần khẩn chương triển khai chương trình “Dồn điền đổi thửa”, quy hoạch tái cơ cấu lại Nông nghiệp theo hướng thuần nông và chuyên sâu nhưng cần phải có chính sách cụ thể, đối với từng loại cây, con. Ban chỉ đạo cấp huyện phải xây dựng lộ trình, tiến độ cụ thể trong xây dựng Nông thôn mới và đôn đốc, duy trì phong trào sâu sát hơn, chú trọng bộ tiêu chí đã được sắp xếp lại và gương mẫu tổ chức thực hiện. Cùng với đó, các huyện cần tập trung công tác dạy nghề, đào tạo nghề thường xuyên hơn, bí thư các huyện phải sâu sát, coi vấn đề này là một trong những thiết chế hoạt động của nông thôn mới. Trong công tác lãnh, chỉ đạo các huyện đặc biệt quan tâm đến phương pháp, lề lối làm việc của cấp xã. Tiếp tục đổi mới phương thức họp thôn, cách tiếp cận để nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của dân cũng như phát huy tốt vai trò của già làng, người có uy tín trong dân tham gia vào “Hội đồng quản lý và phát triển thôn”. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đưa tin, bài những mô hình mới, cách làm hay trong xây dựng nông thôn mới…Tin khác